Church wedding is a sacred and beautiful religious ritual. The ceremony will be simple and sacred. When the completion of various ceremonies are finished within the chapel, The bride will come out in front of the chapel and guests who came to the event to sprinkle flowers along the way. It is considered a moment that can be captured as beautifully as the picture during the ceremony. The bride will throw flowers to the guests. This is one of the important moments in a wedding ceremony.

Church wedding are another popular wedding ceremony style and in the photographer and videographer opinion, Church wedding can be regarded as managing to get a lot more beautiful pictures than other types of weddings as well. Because the sunlight shines into the chapel, it creates a beautiful picture with natural light and contrast with the wedding dress. In addition, beautiful places such as the chapel, It is a must to have a team of professional photographers and videographers to take a picture or video of the love and warmth of the couple.

Brides and grooms who are planning a Church wedding and looking for a team of photographers, videographers, live streaming for your wedding day, KORO FILMS, Thailand wedding photographers and cinematographers (videographers) are experienced team and ready to be part of the recording and tell the story of the happy on the wedding day. Make the best memories on the most important day of the bride and groom to keep as a memory forever.

เพียงครั้งเดียวในชีวิตกับการแต่งงานในโบสถ์

พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง และตรัสว่า

เพราะเหตุนี้ ผู้ชาจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียวกัน

ด้วยเหตุนี้​เขา​ทั้งสอง​จึง​ไม่​เป็น​สอง​ต่อไป แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน

เพราะฉะนั้น​สิ่ง​ซึ่ง​พระเจ้า​ทรง​ผูกพัน​กัน​แล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย” (มัทธิว19:4-6)

การแต่งงานในโบสถ์ หรือ การแต่งงานแบบคริสต์จึงเปรียบเสมือนพิธีกรรมทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม

สารบัญ

พิธีการแต่งงานในโบสถ์แบบชาวคริสต์

เมื่อเราชาวพุทธที่ฝันว่าอยากแต่งงานในโบสถ์

เก็บความทรงจำให้ชัดเจนดั่งเหตุการณ์นี้พึ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน

พิธีการแต่งงานในโบสถ์แบบชาวคริสต์

ในวันสำคัญของชีวิตกับพิธีการแต่งงานในโบสถ์แบบนี้ ชาวคริสต์จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย!

1. เอกสาร

เอกสารอบรมชีวิตคู่

เอกสารฉบับนี้ได้จาก  การอบรมชีวิตคู่หรือการเข้าไปเรียนรู้คำสอนที่บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยการดำรงชีวิตร่วมกัน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ซึ่งคู่สมรสสามารถอบรมได้ที่โบสถ์ที่ใช้จัดพิธีแต่งงาน หรือตามโบสถ์ทั่วไปที่มีการจัดอบรม

เอกสารรับศีลล้างบาป

เมื่อได้เอกสารอบรมชีวิตคู่แล้ว ต้องนำเอกสารไปยื่นเพื่อขอรับศีลล้างบาป โดยเมื่อผ่านพิธีการดังกล่าวแล้ว จะได้รับเอกสารรับรอง

หมายเหตุ: กรณีที่คู่แต่งงานเป็นชาวต่างชาติจำเป็นที่จะต้องมีใบรับรองสถานภาพโสด และหากเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบพิธีแต่งงานในไทยสามารถขอใบรับรองได้ที่สถานทูตในไทย ส่วนชาวไทยที่ต้องการใบรับรองสถานภาพเพื่อไปแต่งงานที่ต่างประเทศ สามารถขอได้จากที่ว่าการอำเภอ

2. องค์ประกอบของการแต่งงานในโบสถ์

แหวนแต่งงาน : เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพิธีแต่งงานเพราะเป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนใจ และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีพันธะผูกพันกันแล้ว นอกจากนี้แหวนแต่งงานยังนิยมใช้เป็นแหวนเกลี้ยงอย่างแหวนทองคำ หรือ แหวนทองคำขาว เพราะทนทานและง่ายต่อการดูแลรักษา โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องเตรียมแหวนแต่งงานเอาไว้คนละวง เพื่อแลกกันในพิธีแต่งงาน

ตัวแทนถือแหวน : เป็นเด็กผู้ชายอายุไม่เกิน 13 ปี มีหน้าที่เดินถือพานใส่แหวนแต่งงาน ทั้งนี้แหวนบนพานจะเป็นแหวนจริง หรือแหวนสั่งทำไว้สำหรับถือเลยก็ได้

ตัวแทนถือดอกไม้ : เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 3 – 7 ปี มีหน้าที่โปรยกลีบดอกไม้ตามทางเดินที่เจ้าสาวเดินผ่านและถือช่อดอกไม้นำหน้าขบวนเจ้าสาว

ตัวแทนจุดเทียน : เป็นตัวแทนชายหญิงอย่างละหนึ่งคน หรือจะเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็ได้ โดยจะต้องจุดเทียนตอนเริ่มพิธี และเทียนต้องไม่ดับก่อนเสร็จสิ้นพิธีการ (เพราะถ้าเทียนดับก่อนจะเป็นลางไม่ดี)

เพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว : มักจะเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวเจ้าสาว โดยเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว มักจะแต่งตัวคล้ายกัน ถือช่อดอกไม้ร่วมเป็นสักขีพยานอยู่บนแท่นพิธี

บาทหลวง : เป็นนักบวชที่จะทำพิธีแต่งงานของคุณให้สมบูรณ์แบบ โดยบาทหลวงจะทำการอ่านพระคัมภีร์ ให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกล่าวคำปฏิญาณรักซึ่งกันและกัน จากนั้นแลกแหวนแทนใจ และประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน

3. พิธีแต่งงาน

เมื่อตัวแทนจุดเทียนเริ่มจุดเทียนที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของบริเวณพิธี จากนั้นวงดนตรีจะเริ่มบรรเลงเพลงขึ้น ทันทีที่ขบวนเจ้าสาวเดินเข้าสู่พิธี และมีตัวแทนถือแหวน ตัวแทนโปรยดอกไม้ พ่อของเจ้าสาวที่เดินเคียงคู่กันมา ตามด้วยเหล่าเพื่อนเจ้าสาวเดินปิดท้าย

ทั้งนี้พ่อเจ้าสาวจะต้องพาเจ้าสาวเดินคล้องแขนไปส่งให้ถึงมือเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่บนแท่นพิธีเพื่อเป็นการส่งต่อความดูแลให้เจ้าบ่าวเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยในระหว่างที่ขบวนของเจ้าสาวเดินเข้าสู่พิธีแต่งงานแขกผู้มีเกียรติจะลุกขึ้นยืนต้อนรับและรอจนกว่าเจ้าสาวจะเดินถึงแท่นพิธี

เมื่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอยู่พร้อมกัน ณ แท่นพิธีแล้ว บาทหลวงจะเริ่มต้นอ่านคัมภีร์คู่ชีวิต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาว รับรู้ถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหลังจากแต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว จากนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะกล่าวปฏิญาณตน ซึ่งสามารถกล่าวตามบาทหลวง หรือกล่าวปฏิญาณด้วยคำพูดของตัวเองก็ได้

หลังจากกล่าวปฏิญาณตนเสร็จสิ้น คู่บ่าวสาวจะแลกแหวนแต่งงานที่เตรียมมา และลงนามในเอกสารแต่งงาน ที่ทางโบสถ์ออกให้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้เจ้าบ่าวจะเดินไปจุดเทียนที่ทางขวา และเจ้าสาวจุดเทียนที่ทางซ้าย แล้วกลับมาจุดเทียนตรงกลางโบสถ์พร้อมกัน โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้พร พร้อมกับประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการ

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ แล้ว เจ้าสาวจะออกมาด้านหน้าโบสถ์ โดยมีแขกที่มางานร่วมโปรยดอกไม้ตลอดทาง จากนั้นเจ้าสาวจะโยนดอกไม้ให้กับแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งสาว ๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ก็มักจะรอรับดอกไม้จากเจ้าสาวเพื่อเป็นเคล็ด

แม้ชาวคริสต์จะมีความเชื่อที่ว่าการแต่งงานข้ามศาสนานั้นไม่เป็นผลดีเพราะขัดกับพระคัมภีร์ว่าด้วยความเชื่อที่ต่างกันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยทำให้คู่แต่งงานที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อนแล้วจะต้องเปลี่ยนมานับถือคริสต์ทั้งต้องเรียนคำสอนต่างๆเพื่อให้ความเชื่อของคู่รักเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสียก่อน

แต่ในปัจจุบันก็มีการแต่งงานข้ามศาสนามากขึ้น ความเชื่อนี้จึงได้รับการลดหย่อนลงไป และคู่สมรสก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาเดียวกัน

เมื่อเราชาวพุทธที่ฝันว่าอยากแต่งงานในโบสถ์

อ่านมาถึงตรงนี้อาจมีหลายคนสงสัยว่าถ้าเราคนไทยชาวพุทธ 100 % จะสามารถแต่งงานในโบสถ์แบบคริสต์ได้ไหมเพราะดูเหมือนว่างานแต่งแบบคริสต์ก็มีขนบธรรมเนียมที่จริงจังมากเช่นกันและเราขอให้คำตอบตรงนี้เลยว่า

ได้อย่างแน่นอน

เพียงแต่เราไม่ต้องทำพิธีบางอย่าง เช่น การอบรมชีวิตคู่ หรือ ศีลล้างบาป ทั้งนี้ถ้าคุณโชคดีก็อาจจะเจอบาทหลวงที่ยอมทำพิธีให้คุณด้วย

เก็บความทรงจำให้ชัดเจนดั่งเหตุการณ์นี้พึ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน

เพราะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของชีวิตที่จะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ยามคิดถึง ยามทะเลาะ ยามเศร้า ยามสุข จะยังคงมีความทรงจำในวันวานที่เราทั้งคู่ต่างเลือกแล้วว่าจะเดินเคียงคู่กันไปจนสุดทาง

และในวันที่ระลึกถึง เมื่อมองรูปถ่ายเหล่านั้นที่เก็บรอยยิ้มแห่งความสุขไว้ชั่วนิรันดร์

ความสุขนั้นยังคงอยู่กับเรา

จะดีกว่าไหมถ้าเลือกเก็บวันที่ดีที่สุด ไว้ในความทรงจำที่ดีที่สุด

ให้เรื่องราวทั้งหมด ไม่จางหายไป

และในวันที่เราทั้งคู่อาจต้องผ่านความยากลำบากในชีวิต

ให้ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตือนความจำ ว่าครั้งหนึ่งในวันนั้นเรามีความสุขมากเหลือเกิน

ผลงานที่ผ่านมาในพิธีแต่งงานในโบสถ์แบบคริสต์

โบสถ์ สำหรับพิธีแต่งงานคริสต์ ในกรุงเทพมหานคร

 

 1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ                    
  วีดีโอผลงานตัวอย่าง Eff & Golf
 2. โบสถ์พระมหาไถ่                         
 3. วีดีโอผลงานตัวอย่าง Ellemy & Petch
 4. โบสถ์เซนต์หลุยส์                         
  วีดีโอผลงานตัวอย่าง Nueng & Nit
 5. โบสถ์แม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
  วีดีโอผลงานตัวอย่าง Imm & Kai
 6. โบสถ์แม่พระฟาติมา
 7. โบสถ์ซางตาครู้ส กุฎีจีน                 
  วีดีโอผลงานตัวอย่าง Junior & Pook
 8. โบสถ์เซนต์จอห์น
 9. โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : St. Louis Marie de Montfort
  วีดีโอผลงานตัวอย่าง Peace & Man

ถ่ายภาพ งานแต่ง ใบโบสถ์

ถ่ายวีดีโอ งานแต่ง ในโบสถ์

ผลงาน ภาพถ่าย งานแต่งงาน ในโบสถ์

รับชมผลงาน ถ่ายภาพ งานแต่งงาน ล่าสุดของ Koro FIlms ได้ที่

Garally
The wedding of Orm & Ake at Assumption Cathedral Bangkok – Thailand

Church Wedding at Assumption Cathedral Bangkok ภาพถ่าย และ วีดีโอ งานแต่งงาน ในโบถส์ ของคุณออมและคุณเอก จัดขึ้นที่โบถส์ โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นไปอย่างอบอุ่น

Church Wedding of Nut & Peach at Assumption Cathedral Bangkok Thailand

งานแต่งงาน ใบโบสถ์ คุณ Nut และ คุณ Prach จัดขึ้นที่ โบสถ์ อัสสัมชัญ บางรัก บ่าว สาว : คุณ

แพ็กเกจถ่ายภาพ และ วีดีโอ ในโบถส์

ช่างภาพ

ถ่ายทำ 2-3 ชั่วโมง

15,000 บาท

ช่างภาพ 2 คน

ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมปรับแสงสีให้สวยงาม

2 USB Flash Drive

Book Now ส่งงาน 30-45 วัน (หลังจากวันที่ชำระเงินครบ)

ช่างวีดีโอ

ถ่ายทำ 2-3 ชั่วโมง

20,000 บาท

ช่างวีดีโอ 3 คน

วีดีโอไฮไลท์ 1 วีดีโอ (5-7 นาที)

วีดีโอยาว 1 วีดีโอ (45-60 นาที)

สามารถเลือกเพลงได้ด้วยตนเอง

ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน เพิ่ม 3000 บาท

รับชม online โดย Youtube , google drive

วิดีโอ ฟุตเทจ โดยยังไม่ได้ตัดต่อ ใส่ใน external Harddisl เพิ่ม 2000 บาท

2 USB Flash Drive

Book now ส่งงาน 45-60 วัน (หลังจากวันที่ชำระเงินครบ)

ช่างภาพ และ ช่างวีดีโอ

ถ่ายทำ 2-3 ชั่วโมง

33,000 บาท

ช่างภาพ 2 คน

ช่างวีดีโอ 3 คน

วีดีโอไฮไลท์ 1 วีดีโอ (5-7 นาที)

วีดีโอยาว 1 วีดีโอ (45-60 นาที)

ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมปรับแสงสีให้สวยงาม

สามารถเลือกเพลงได้ด้วยตนเอง

ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน เพิ่ม 3000 บาท

รับชม online โดย Youtube , google drive

วิดีโอ ฟุตเทจ โดยยังไม่ได้ตัดต่อ ใส่ใน external Harddisl เพิ่ม 2000 บาท

2 USB Flash Drive

Book now ส่งงาน 45-60 วัน (หลังจากวันที่ชำระเงินครบ)

หมายเหตุ : 

• สอบถามได้โดยตรงที่ โทร 065-829-9655 (ฟลุ้ค) , 092-192-4566 (มิ้ม)

• ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับงานต่างจังหวัด

• บริการ ตัดต่อด่วน งานโบสถ์ เพื่อมาฉายในงานเลี้ยงฉลองงานในงานเย็น (Same Day Edit) ค่าบริการ 5,000 บาท

• บริการ กล้องมุมสูง โดยโดรน เพิ่ม 3,000 บาท

• ต้องการ Footage ที่ถ่ายทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตัดต่อ เพิ่ม 2,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 60-100 GB ต่อ 1 ช่วงพิธี (ทีมงานซื้อ Harddisk External 1 TBใส่ให้)

• ไม่เอา video เนื้องาน สอบถามส่วนลด ได้ที่ทีมงาน

• ในทุกแพ็คเกจทีมงานจะเดินทางถึงสถานที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อ เตรียมอุปกรณ์ และจัดชุดไฟในงาน

• ช่วงเวลา และแพ็คเกจสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามตกลงระหว่างทีมงาน และคู่บ่าวสาว

• การจองคิวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทำการโอนเงินมัดจำ 30% แล้วทางทีมงานจะส่งเอกสารสัญญามัดจำให้ทาง Email

• หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected]