งานพิธีแต่งงานแบบไทย ส่วนมากจัดขึ้นในช่วงเช้า ประด้วย พิธีสงฆ์ ตักบาร์ต รดนำสังฆ์ แห่ขึ้นหมาก กั้นประตู สวมแหวน รถน้ำสังฆ์ สามารถรับตัวอย่างผลงาน ถ่ายภาพ และวีดีโอ พิธีการ แบบไทย ได้

Video

Photo

Last Thai Ceremony Gallery